Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyAlgoritmizace a programování Programování v JavaScriptu - I Proměnné Zjištění typu proměnné pomocí typeof a instanceof

Logo Matematická biologie

Zjištění typu proměnné pomocí typeof a instanceof

V JavaScriptu existují dva operátory, pomocí kterých můžeme zjistit typ proměnné. Prvním je typeof který se používá hlavně u primitivních datových typů. Druhým je pak operátor instanceof který se používá hlavně pro objekty.

Níže následují příklady použití operátoru typeof na několika typů hodnot:

> typeof true
'boolean'
> typeof 'abc'
'string'
> typeof {} // empty object literal
'object'
> typeof [] // empty array literal
'object'

Následující tabulka obsahuje seznam všech výsledků operátou typeof:

Operand

Výsledek

undefined

'undefined'

null

'object'

Proměnná typu Boolean

'boolean'

Proměnná typu Number

'number'

Proměnná typu String

'string'

Funkce

'function'

Všechny ostatní hodnoty

'object'

Poznámka: typeof null vrací opravdu 'object', ale je to chyba která již nebyla v dalších verzích opravena, protože oprava mohla způsobit nefunkčnost již vytvořených kódů. Neznamená to ale, že by null byl objekt.

Použití operátoru instanceof je následující:

value instanceof Constr

Tento kód vrátí true pokud hodnota value je objekt, který byl vytvořen pomocí konstruktoru Constr. V ostatních případech vrátí false. Níže jsou příklady použití tohoto operátoru:

> var b = new Bar();  // objekt vytvořený konstruktorem Bar
> b instanceof Bar
true

> {} instanceof Object
true

> [] instanceof Array
true
> [] instanceof Object  // Konstruktor typu pole je potomkem
true                          // konstruktoru typu Object

> undefined instanceof Object
false
> null instanceof Object
false

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity