Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyAlgoritmizace a programování Návrh algoritmů III Reverzní výpis

Logo Matematická biologie

Reverzní výpis

Vytvořte algoritmus, ve kterém nejprve uživatel zadá 20 čísel a tato čísla následně v opačném pořadí vypíše na obrazovku. Program se bude skládat ze dvou částí: v první bude uživatel zadávat čísla, která se budou ukládat do pole. V druhé části se tato uložená čísla vypíšou v obráceném pořadí.

Výsledný vývojový diagram vidíte na obrázku. Máme definované pole celých čísel a o délce 20 (a: array[20] of integer). V prvním cyklu provedeme načtení 20 čísel do pomocné proměnné x, jejichž hodnotu následně uložíme na příslušné místo do pole a. V druhém cyklu provedeme výpis. Mohli bychom tam mít rozsah od 20 do 1, ale abychom to trochu pozměnili, tak budeme mít jeho rozsah opět od 1 do 20 a výpis v obráceném pořadí vyřešíme matematickou úpravou, tj. odečtením od velikosti pole a protože indexujeme od 1, tak ještě přičteme 1, neboli 20 - i + 1, což je 21 - i, a proto můžeme zapsat a[21 - i].

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity