Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyAlgoritmizace a programování Programování v JavaScriptu - I Proměnné Operátory s řetězci

Logo Matematická biologie

Operátory s řetězci

Řetězce se mohou spojovat pomocí operátoru plus (+). Tento operátor převede všechny operandy na řetězec, pokud alespoň jeden z nich je řetězec:

> var messageCount = 3;
> 'You have ' + messageCount + ' messages'
'You have 3 messages'

Pro spojení řetězců v několika krocích můžeme využít operátor += :

> var str = '';
> str += 'Multiple ';
> str += 'pieces ';
> str += 'are concatenated.';
> str
'Multiple pieces are concatenated.'

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity