Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyAlgoritmizace a programování Návrh algoritmů I Vývojové diagramy

Logo Matematická biologie

Vývojové diagramy

Vývojový diagram je druh diagramu, který slouží k grafickému znázornění jednotlivých kroků algoritmu nebo i k popisu obecného procesu. Vývojový diagram používá pro znázornění jednotlivých kroků algoritmu symbolů, které jsou navzájem propojeny pomocí orientovaných šipek. Symboly reprezentují jednotlivé kroky (úkoly, procesy), šipky tok řízení.

Algoritmus je přesný postup, který vede k vyřešení určitého problému (zadání). Deterministický algoritmus znamená, že pokud programu dáme určitá data, vrátí nám konkrétní výsledek, a pokud mu tatáž data zadáme znovu, výsledek bude stále stejný.

Vývojové diagramy se skládají z grafických značek. Značky se kombinují, tím se simulují různé situace a různé příkazy. Do těla těchto značek se vepisují upřesňující údaje (např. příkaz, který se bude provádět). Nyní se podívejme na to, jak vypadají jednotlivé části, z kterých se vývojový diagram skládá (seznam není úplný, jsou zde pouze značky, které budeme dále používat):

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity