Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyAlgoritmizace a programování Návrh algoritmů II Všechna prvočísla od zadaného čísla

Logo Matematická biologie

Všechna prvočísla od zadaného čísla

Vytvořte algoritmus pro zjištění všech prvočísel od 2 do zadaného čísla. Vstupem od uživatele tedy bude horní mez rozsahu. Výstupem budou vypsaná prvočísla v daném rozmezí.

Funkce bude stejná, jako kdybychom předchozí program spustili pro čísla 2, 3, 4, 5, …, . V podstatě celý předchozí vývojový diagram bude tělem nově přidaného cyklu. Hledáme provčísla v rozsahu 2 až zadané , takže rozmezí vnějšího cyklu bude od 2 do .

Tělo vnitřního cyklu musí obsahovat nulování počítadla dělitelů ( ), aby se počítání provádělo pro každé testované číslo zvlášť. Kdyby byla inicializace před vnějším cyklem, tak by po prvním zjištěném čísle, které má více dělitelů (tj. od čísla 4), již žádné další číslo nebylo označeno jako prvočíslo. Proto se musí hodnota nulovat před každým novým průchodem vnitřním cyklem.

Rozsah vnitřního cyklu je stejný jako minule, jen je ovlivněn vnějším cyklem. Horní mez rozsahu je dána aktuální hodnotou vnitřního cyklu. Pro hodnotu 2 se vnitřní cyklus vůbec neprovede (jeho rozmezí je od 2 do 1), pro hodnotu 3 se provede jednou (od 2 do 2), pro hodnotu 4 je rozmezí od 2 do 3 (neboli se provede výpočet zbytku po dělení číslem 2 a číslem 3) atd.

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity