Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyAlgoritmizace a programování Návrh algoritmů III Datové typy

Logo Matematická biologie

Datové typy

Již jsme několikrát použili termín proměnná v různých situacích. Když máme například algoritmus pro součet 2 čísel, tak si vytvoříme pro tyto 2 čísla proměnné, do nichž načteme od uživatele hodnoty, které pak následně sečeteme a výsledek uložíme do další proměnné. V tomto algoritmu nás nezajímalo, kde a jak jsou proměnné uloženy, či jakého jsou typu. Tyto záležitosti jsou právě předmětem této kapitoly.

Každá proměnná musí určeny 2 základní vlastnosti a to množinu přípustných hodnot a množinu přípustných operací. Souhrnně se popis těchto vlastností označuje jako datový typ. Proměnná, která má přiřazený datový typ, nabývá vždy jen hodnot definovaných pro tento datový typ. Pak říkáme, že proměnná je daného datového typu.

Datových typů je několik druhů a lze je rozdělit do těchto kategorií:

  • jednoduché datové typy
  • strukturované datové typy
  • ukazatel
  • objekt

My si nyní povíme více o prvních dvou typech.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity