Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyAlgoritmizace a programování Návrh algoritmů III Prvočíselné dvojice

Logo Matematická biologie

Prvočíselné dvojice

Vytvořte algoritmus pro vyhledávání prvočíselných dvojic do zadaného čísla. Vstupem je tedy číslo, do kterého budeme dvojice hledat. Výstupem je vypsání prvočíselných dvojic. (Prvočíselné dvojice jsou prvočísla, jejichž hodnota se liší právě o 2 (například 5 a 7). Jedná se o matematický pojem z teorie čísel).

Provedeme jednoduchý návrh metodou shora-dolů, tj. v první fázi si vytvoříme kostru hlavního programu. A v druhé fázi vytvoříme vývojový diagram pro podprogram. Nejprve potřebujeme zadat číslo, do kterého budeme dvojice hledat. Následně musíme procházet jednotlivá čísla a zjišťovat, jestli aktuální číslo a číslo o 2 větší jsou prvočísla – otestujeme vždy dvojici čísel. Pokud budou, tak je vypíšeme, jinak nebudeme dělat nic.

Základ hlavního programu tvoří jednoduchý cyklus, který má v těle 2 volání stejného podprogramu a podmínku vyhodnocující návratové hodnotě z těchto podprogramů. Na vstupu podprogram bude číslo, které chceme prověřit. Pro test, zda-li je číslo prvočíslem, zvolíme způsob kdy počítáme počet dělitelů v rozmezí od 2 do . Návratovou hodnotou tedy bude 0, pokud se bude jednat o prvočíslo, nebo jiné kladné číslo v opačném případě.

Na příkladu je opět vidět, jak podprogramy napomáhají zjednodušit nalezení řešení, které je i snáze čitelné. Samozřejmě by šlo úlohu optimalizovat, například by se nemuselo provádět testování druhého čísla, pokud by to první nebylo prvočíslo a pod.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity