Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyAlgoritmizace a programování Návrh algoritmů IV. Třídící algoritmus Selection sort

Logo Matematická biologie

Třídící algoritmus Selection sort

Jedná se o nejjednodušší třídící algoritmus, jehož principem je najít v prohledávaném rozsahu 1 až (kde je počet prvků pole) nejmenší číslo a zaměnit jej s prvním prvkem v tomto poli. Následně se posune rozsah prohledání na 2 až a provede se to samé atd. až do rozsahu . Tímto způsobem postupně setřídíme pole.

Už z popisu je jasné, že budeme používat cykly s daným počtem opakování. Potřebujeme měnit počátek rozsahu v rozmezí 1 až a použijeme na to první (vnější) cyklus (index ). Druhým (vnitřním) cyklem budeme procházet jednotlivé prvky pole od do (index ), porovnávat je s prvním v daném rozsahu (na indexu ) a hledat nejmenší číslo, od kterého si uložíme index. Po skončení vnitřního cyklu se zamění hodnota mezi prvkem na indexu a na indexu, kde byla nalezená nejmenší hodnota.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity