Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyAlgoritmizace a programování Návrh algoritmů III Výpočet N-té mocniny čísla X

Logo Matematická biologie

Výpočet N-té mocniny čísla X

Vytvořte algoritmus pro výpočet -té mocniny čísla . Vstupem od uživatele tedy budou 2 čísla: a , výstupem algortimu bude vypsaný výsledek vypočítané mocniny.

Hlavní program bude jednoduchý. Od uživatele načteme 2 čísla, která předáme podprogramu na výpočet mocniny a vrácenou hodnotu vypíšeme. Neřešíme zde žádné detaily, ale jsou v něm pouze základní body.

Nyní vytvoříme podprogram Mocnina(). Výpočet mocniny např. 5 na 3 je v podstatě výpočet 5x5x5, nebo-li 3-krát provedeme vynásobení čísla 5. To vede na cyklus s daným počtem opakování. V podprogramu ošetříme i případy, kdy budeme chtít umocnit na nulové, nebo i záporné číslo. Tyto vstupy ošetříme tj. pro bude výsledek 1 a pro zápornou hodnotu se provede výpočet . Přidáme tedy navíc 2 podmínky, které nejprve ošetří stav, kdy je . Vzhledem k incializaci výsledku a na 1 nemusíme při nic dalšího už dělat a tuto hodnotu můžeme vrátit. Druhou podmínkou dále zjistíme, jestli je kladné nebo záporné. Pokud je kladné, tak bude výpočet stejný. Pro záporné budeme provádět místo násobení dělení. A samozřejmě musíme upravit rozmezí cyklu (od 1 do ), aby například při zadání čísla -5 byl cyklus od 1 do -(-5) nebo-li od 1 do 5. Vypočítanou hodnotu opět vracíme do hlavního programu.

Jak je vidět, při zápisu programu do jednoho vývojového diagramu, by tento diagram byl nepřehledný. Použití podprogramu celé řešení zpřehlednilo a ještě to má jednu výhodu: můžeme ho s výhodou použít do nějakého dalšího programu, tj. nemusíme opakovaně řešit stejnou věc.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity