Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyAlgoritmizace a programování Programování v JavaScriptu - I Proměnné Vlastnosti proměnných

Logo Matematická biologie

Vlastnosti proměnných

JavaScript má většinu typů proměnných, které by jsme očekávali od programovacího jazyka (např. boolean, čísla, řetězec, pole a pod.). Všechny proměnné v JavaScriptu mají své vlastnosti. Každá tato vlastnost má svůj klíč (nebo-li název) a svou hodnotu (v angličtině key a value). Můžete si představit tyto vlastnosti jako pole záznamů. Pro přístup (čtení) těchto vlastností se používá tečková "." notace.

value.propKey

Například řetězec 'abc' má svou vlastnost length, a lze tedy v JavaScriptové konzoli zapsat:

> var str = 'abc';
> str.length
3

Předchozí příkazy lze také zapsat následujícím způsobem:

> 'abc'.length
3

Tečkovou notaci můžeme také použít pro přiřazení hodnoty do vlastnosti:

> var obj = {};  // empty object
> obj.foo = 123; // create property `foo`, set it to 123
123
> obj.foo
123

Tečkovou notaci můžete použít i pro provedení metody. Následující příkaz provede metodu toUpperCase() nad hodnotou 'hello':

> 'hello'.toUpperCase()
'HELLO'

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity