Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyAlgoritmizace a programování Návrh algoritmů III Podprogramy Parametry podprogramu

Logo Matematická biologie

Parametry podprogramu

Podprogramy musí nějak interagovat s programem, který ho volá, jinak by jejich yužítí bylo značně omezené. Musíme mít možnost předat jim nějaké informace a následně potřebujeme, aby podprogram mohl nějaké informace předávat zpět (vracet). Předání informací do podprogramu provedeme jeho zavolání s parametry.

Parametr nemusí být žádný a může jich být více jak jeden. Jejich počet není nijak omezen. Jako parametr lze předávat konstantní hodnotu (např. 10) nebo hodnotu proměnné (např. ). Parametry předávané do podprogramu se zapisují do závorky za jméno volaného podprogramu a jsou odděleny čárkou. Jejich počet musí odpovídat počtu parametrů, které podprogram vyžaduje. Jejich seznam se zapisuje, stejně jako při volání podprogramu, za jeho jméno do startovací značky (opět do závorek a odděleny čárkou). Podprogram bez parametrů se volá a zapisuje jen jeho jménem následovaným prázdnou závorkou.

Na obrázku vidíte příklad podprogramu, který má 3 parametry (, ,). Při jeho volání mu předáváme hodnoty proměnných a a konstantní honodtu 10. Hodnoty a mohou být samozřejmě při každém spuštění programu jiné (podle toho jak je zadá uživatel). Všechny předávané parametry musí mít v podprogramu svoje označení, které je nezávislé na programu, který podprogram volal. Parametry podprogramu se stávají jeho proměnnými a můžeme podle toho s nimi nákladat, tj. i měnit jejich hodnotu, tato se změna se projeví pouze v podprogramu.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity