Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyAlgoritmizace a programování Návrh algoritmů III Podprogramy Návratová hodnota podprogram

Logo Matematická biologie

Návratová hodnota podprogram

Pokud chceme předat nějakou informaci zpět, tak musíme využít návratové hodnoty. Ta je pouze a jenom jedna a podprogram ji nemusí využít. Vracet opět můžeme hodnotu nějaké proměnné nebo konstantu. Zápis návratové hodnoty provedeme do koncové značky (opět do závorky). Zpracování návratové hodnoty se provede jejím přiřazením do nějaké proměnné v části programu, kde jsme podprogram volali. Na obrázku si můžete prohlédnout vývojový diagram pro výpočet součtu 2 čísel za pomoci podprogramu.

Nejprve načteme do proměnných a a b hodnoty od uživatele, ty mohou být různé a pro náš jeden konkrétní případ mohou být např. 10 a 15. Následně se provede volání podprogramu Součet s hodnotami těchto proměnných, tj. v našem příkladě se provede volání Součet(10, 15). Provádění programu přejde do podprogramu, kde se naplní parametry předanými hodnotami tj. v tomto konkrétním případě x bude 10 a y bude 15. Provede se součet čísel a výsledek se uloží do proměnné c (10 + 15 = 25). Provádění programu se vrací zpět do hlavního programu s návratovou hodnotuo c (25). Navrácená hodnota se uloží do proměnné c (25) a následně se vypíše.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity