Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyAlgoritmizace a programování Návrh algoritmů I Kvadratická rovnice

Logo Matematická biologie

Kvadratická rovnice

Vytvořte algoritmus pro výpočet reálných kořenů kvadratické rovnice, která je zadaná koeficienty A, B, C (dle vzorce ). Na vstupu od uživatele dostaneme tři hodnoty (A, B, C) a výsledkem budou vypočtené kořeny.

V této úloze budeme kontrolovat vstup od uživatele. V reálných programech je nutné vstup od uživatele kontrolovat vždy. Tam, kde váš program bude očekávat číslo, uživatel může zadat např. řetězec apod. Kvadratická rovnice je kvadratická pouze v případě, že A je nenulové. V případě, že A je nulové, pak se jedná o lineární rovnici a tu neřešíme. Při zadání musí být výsledkem algoritmu hlášení, že zadané koeficienty netvoří kvadratickou rovnici.

Dále postupujeme tak, že vypočítáme diskriminant. Vzorec pro výpočet diskriminantu je: . Řešení kvadratické rovnice v oboru reálných čísel je pouze v případě, že vypočtený diskriminant není záporný. To bude druhá podmínka našeho algoritmu. V případě záporného diskriminantu nemá kvadratická rovnice řešení (v oboru reálných čísel). Pokud není diskriminant záporný, pak je možné vypočítat kořeny a vypsat je.

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity