Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyAlgoritmizace a programování Programování v JavaScriptu - I Úvod

Logo Matematická biologie

Úvod

JavaScript je interpretovaný, multiplatformní programovací jazyk se základními objektově orientovanými schopnostmi. Univerzální jádro jazyka bylo vloženo do webových prohlížečů a rozšířeno přidáním objektů reprezentující okno prohlížeče a jeho obsah. Klientská verze JavaScriptu umožňuje vložit do webových stránek proveditelný obsah. Stránky se tak stávají dynamickými – mohou obsahovat nejrůznější programy, které komunikují s uživatelem, řídí prohlížeč, či dynamicky vytváří obsah HTML. Při práci skriptu není třeba kontaktovat server, veškerou práci skriptu zajišťuje sám prohlížeč.

Jádro jazyka syntakticky připomíná jazky C++ a Javu. Avšak syntaxí jejich podobnost končí. JavaScript je jazyk bez typové kontroly, což znamená, že proměnné nemusí mít specifikovaný typ. A navíc JavaScript je čistě interpretovaný jazyk, na rozdíl například od kompilovaných C a C++ a na rozdíl od Javy, která je před interpretací kompilována do bajtového kódu.

Základní vlastnosti JavaScriptu můžeme tedy shrnout do následujících přívlastků:

  • interpretovaný – jazyk JavaScript se nemusí kompilovat;
  • objektový – využívá objektů prohlížeče a zabudovaných objektů;
  • závislý na prohlížeči – funguje však ve většině užívaných prohlížečů;
  • case sensitivní – tzn., že záleží na velikosti písem v zápisu;
  • syntaxí je blízký jazykům C, Java a jim podobným.

JavaScript byl původně obchodní název implementace společnosti Netscape, kde byl vyvíjen nejprve pod názvem Mocha, později LiveScript, ohlášen byl společně se společností Sun Microsystems v prosinci 1995 jako doplněk k jazykům HTML a Java. Pro verzi firmy Microsoft je použit název JScript. Ten je podporován platformou .NET.

Program v JavaScriptu se obvykle spouští až po stažení WWW stránky z Internetu (tzv. na straně klienta), na rozdíl od ostatních jiných interpretovaných programovacích jazyků (např. PHP a ASP), které se spouštějí na straně serveru ještě před stažením z Internetu. Z toho plynou jistá bezpečností omezení, JavaScript např. nemůže pracovat se soubory, aby tím neohrozil soukromí uživatele.

JavaScript je možné použít i na straně serveru. První implementací JavaScriptu na straně serveru byl LiveWire firmy Netscape vypuštěný roku 1996, dnes existuje několik možností včetně opensource implementace Rhinola založené na Rhino, gcj, Node.js a Apache.

Pro editaci javascriptových souborů Vám postačí obyčejný jednoduchý editor, jako je například v systému Windows Poznámkový blok, či PSPad, pokud byste chtěli editor, který Vám dokáže napovědět části syntaxe, tak klidně můžete použít freewarový Netbeans.

Pro vývoj kódu a testování můžete využít také on-line nástroje jako jsou například http://jsbin.com, http://jsfiddle.net, http://dabblet.com, http://codepen.io/ nebo http://cssdesk.com.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity