Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyAlgoritmizace a programování Programování v JavaScriptu - I Proměnné Primitivní datové typy a objekty - rozdíl

Logo Matematická biologie

Primitivní datové typy a objekty - rozdíl

JavaScript mezi primitivními datovými typy a objekty rozlišuje následujícím způsobem:

  • Primitivním datovým typem jsou booleans, numbers, strings, null, a undefined
  • Vše ostatní jsou objekty

Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma typy je v případě když je chceme porovnat. Každý objekt je unikátní a je roven pouze sám sobě:

> var obj1 = {};  // prázdný objekt
> var obj2 = {};  // druhý prázdný objekt
> obj1 === obj2
false
> obj1 === obj1
true

Oproti tomu všechny primitivní datové typy, pokud obsahují stejný obsah, jsou považovány za stejné:

> var prim1 = 123;
> var prim2 = 123;
> prim1 === prim2
true

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity