Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyAlgoritmizace a programování Návrh algoritmů IV. Třídící algoritmus Bubble sort

Logo Matematická biologie

Třídící algoritmus Bubble sort

Bubble sort je třídící algoritmus který při procházení pole porovnává dva sousední šuplíčky a pokud nejsou ve správném pořadí (tj. v prvek pole s nižším indexem je větší hodnota), tak se provede záměna hodnot těchto dvou prvků. Pole se prochází tak dlouho, dokud se provádí nějaká záměna. Ve chvíli, kdy se při průchodu celým polem neprovede žádná záměna, je pole setříděné.

Vývojový diagram opět vidíte na obrázku. Stejně jako v předchozích příkladech jsou základem dva cykly. Vnější cyklus je s podmínkou na konci, kde testujeme, jestli se provedla nějaká záměna (počet změn si ukládáme do proměnné ). Ve vnitřním cyklu s daným počtem opakování se prochází celé pole (do ), testují se sousední prvky pole a případně se zaměňuje jejich obsah (a počítá počet změn).

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity