Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyAlgoritmizace a programování Návrh algoritmů II Opakující se kód, cykly Vnořený cyklus

Logo Matematická biologie

Vnořený cyklus

Vnořený cyklus je situace, kdy jeden cyklus je v těle jiného. Tělo vnořeného cyklu se provede -krát, jak je vidět na obrázku. Při vstupu do prvního cyklu je . Následně se vykonává jeho tělo, kde je další cyklus. Při vstupu do něj je – tento cyklus se provede M-krát, tj. J se změní postupně od 1 do M, ale I zůstává rovno 1. Po skončení vnořeného (vnitřního) cyklu se vracíme do vnějšího cyklu, kde se I mění na 2. Následně se vykoná jeho tělo, kde máme vnořený cyklus, který se znovu provede, tj. J se bude opět měnit od 1 do M (I je stále 2) atd. Nakonec se tělo vnořeného cyklu provede -krát.

U vnořeného cyklu jsou tedy zpracovávaná data společná. Počet vnoření není nijak omezen. Typický případ pro vnořený cyklus z obrázku je procházení tabulky (matice), kde I označuje řádek a J sloupec. V těle vnořeného cyklu se postupně můžeme dostat k jednotlivým buňkám tabulky.

Zakreslení cyklu tak, jak ho používáme, má i jednu výhodu – jednoduše se na něm pozná chyba, kdy se vnější a vnořený kříží. Vnořený a vnější cyklus se nesmí křížit, protože to znamená chybu v návrhu nebo v jeho zakreslení. Chybně zakreslený vnořený cyklus je vidět na obrázku.

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity