Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyAlgoritmizace a programování Programování v JavaScriptu - I Proměnné Binární logické operátory

Logo Matematická biologie

Binární logické operátory

Binární logické operátory v JavaScriptu jsou vyhodnocovány zkráceně (tzv. short-circuiting), což znamená že pokud lze u operátorů a určit výsledek z prvního operandu, druhý operand se již nevyhodnotí. Například v následujícím výrazu se funkce foo() již nevykoná (nebude zavolána):

false foo()
true  || foo()

Kromě toho binární logické operátory vždy vrací jeden ze svých operandů (což vždy nemusí být hodnota typu Boolean). Následující příklady demonstrují toto chování:

And ()
> NaN 'abc'
NaN
> 123 'abc'
'abc'

Or (||)
> 'abc' || 123
'abc'
> '' || 123
123

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity