Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datLineární a adaptivní zpracování dat Úvod do problematiky Úlohy k procvičení

Logo Matematická biologie

Úlohy k procvičení

ÚLOHA 1: Vyjádřete poměr signálu ke kvantizačnímu šumu v decibelech jako funkci počtu bitů A/D převodníku. Kolika bitový převodník byl použit při A/D převodu, je-li udáván odstup signálu od šumu 96dB?

Řešení

Označíme-li rozsah kvantizační hladiny jako , pak největší amplituda užitečného signálu může být . Vztah pro poměr signálu a kvantizačního šumu v decibelech rozepíšeme pro druhé mocniny amplitud, a krácením ve zlomku získáme přímou závislost na počtu hladin převodníku .

         

               

Z následného dělení 96 : 6.0206 a zaokrouhlení na nejbližší vyšší celé číslo vyplývá, že pro odstup signálu od kvantizačního šumu 96dB byl použit 16-bitový převodník.

 

ÚLOHA 2: Vyšetřete kauzalitu, linearitu a časovou invariantnost systémů uvedených v tabulce 1.1.

Tab. 1.1:  Příkladové rovnice různých systémů a jejich vlastnosti.

Rovnice systému Kauzální? Časově invariantní? Lineární?
ANO ANO NE
NE ANO ANO
ANO NE NE
NE NE ANO

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity