Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datLineární a adaptivní zpracování dat Systémy a jejich popis v časové a frekvenční oblasti Literatura

Logo Matematická biologie

Literatura

[1]     Jan, J.: Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálů. VUTIUM, Brno (1997)

[2]     Drongelen, W.: Signal Processing for Neuroscientists: An Introduction to the Analysis of Physiological Signals. Elsevier, London (2008)

[3]     Hayes, M.H.: Statistical Digital Signal Processing and Modeling. John Wiley & Sons, New York (1996)

[4]     Holčík, J.: Signály, časové řady a lineární systémy. Akademické nakladatelství CERM, Brno (2012)

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity