Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datLineární a adaptivní zpracování dat Kumulační zvýrazňování užitečné složky časových řad v šumu Literatura

Logo Matematická biologie

Literatura

[1]     Ambler, Z. et al.: Klinická neurologie. Triton (2008)

[2]     Drongelen, W.: Signal Processing for Neuroscientists: An Introduction to the Analysis of Physiological Signals. Elsevier, London (2008)

[3]     Jan, J.: Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálů. VUTIUM, Brno (1997)

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity