Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datLineární a adaptivní zpracování dat Systémy a jejich popis v časové a frekvenční oblasti Shrnutí

Logo Matematická biologie

Shrnutí

V této výukové jednotce bylo ukázáno, že diskrétní systém lze jednoznačně popsat nejen diferenční rovnicí, ale také jeho impulsní charakteristikou a jeho frekvenční charakteristikou . Po prostudování textu a vyřešení všech úloh by měl student zvládnout vysvětlit význam a matematickou podstatu operátoru diskrétní konvoluce. Dále by měl být schopen popsat, jaké vlastnosti LTI systému vyjadřuje impulsní charakteristika a jaké vlastnosti vyjadřuje frekvenční charakteristika a konečně také, jak se ve výpočtu těchto charakteristik uplatňují různé typy diskrétních Fourierových transformací a řad.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity