Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datLineární a adaptivní zpracování dat Náhodné procesy a modely časových řad - dekompozice Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • dokáže rozlišit mezi aditivním a multiplikativním modelem vzniku časové řady,
  • dokáže rozlišit užitečnou a nesystematickou složku časové řady,        
  • dokáže rozložit užitečnou složku časové řady na složku trendovou a periodickou,  
  • dokáže přeformulovat sezónní a cyklickou složku na obecně periodickou,   
  • dokáže odstranit trend z časové řady proložením funkce a diferencováním   
  • dokáže vysvětlit princip sezónního diferencování,
  • dokáže aplikovat techniku exponenciálního vyhlazování pro predikci časové řady s horizontem 1 vzorku.         
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity