Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datLineární a adaptivní zpracování dat Lineární filtrace - filtry Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • dokáže kategorizovat filtry na FIR, IIR a chápou rozdíl od klasifikace na AR, MA, ARMA,
  • dokáže navrhnout FIR filtr na základě vzorkování frekvenční charakteristiky,
  • dokáže vysvětlit pojmy normovaná frekvence a skupinové zpoždění,
  • dokáže aplikovat filtry pro řešení slovních úloh zaměřených na selekci užitečné složky časových řad a potlačení složky rušení.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity