Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datLineární a adaptivní zpracování dat Náhodné procesy a modely časových řad - Boxovy a Jenkinsovy modely Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • dokáže vyjmenovat čtyři modely stacionárních časových řad: AR, MA, ARMA  a bílý šum,    
  • dokáže vysvětlit důležité vlastnosti bílého šumu,
  • dokáže sestavit model časové řady na základě autokorelační funkce a parciální autorokorelační funkce,   
  • dokáže analyzovat residua modelu, a tak validovat model časové řady,          
  • dokáže posoudit kvalitu předpovídání modelu,
  • dokáže aplikovat všechny znalosti pro konstrukci modelu ARIMA nebo SARIMA u nestacionárních časových řad.   
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity