Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datLineární a adaptivní zpracování dat Lineární filtrace - filtry Shrnutí

Logo Matematická biologie

Shrnutí

Tato výuková jednotka uzavírá tématiku lineární filtrace pomocí diskrétních LTI filtrů. Po prostudování textu této výukové jednotky a po vyřešení všech úloh by měl student umět vysvětlit, že pokud má impulsní charakteristika filtru konečný počet vzorků, označuje se filtr zkratkou FIR, je vždy stabilní a může být navržen tak, aby jeho fázová frekvenční charakteristika byla lineární. Dále bude student umět vysvětlit rozdíly od filtrů s nekonečnou impulsní charakteristikou, které označujeme jako filtry IIR a které nemají lineární fázovou frekvenční charakteristiku, avšak poskytují strmější přechod mezi propustným a nepropustným pásmem, než je tomu v případě FIR filtrů stejného řádu. Kromě kategorizace filtrů na FIR a IIR budou studenti chápat rozdíl od klasifikace filtrů podle realizačního algoritmu na AR, MA, ARMA systémy. Studenti zvládnou navrhnout FIR filtr metodou vzorkování frekvenční charakteristiky a tento návrh dokáží aplikovat i při řešení slovních úloh zaměřených na selekci užitečné složky časových řad a potlačení složky rušení.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity