Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datLineární a adaptivní zpracování dat Úvod do problematiky Shrnutí

Logo Matematická biologie

Shrnutí

V této výukové jednotce byly vysvětleny základní pojmy, jako jsou časové řady, posloupnosti, signály a systémy. Student by měl pochopit, že data, která má analyzovat prostřednictvím počítačové analýzy, jsou často získána analogově-digitálním převodem, a měl by se tudíž z pozice analytika zajímat o kvalitu tohoto převodu, aby si byl jist, že vzorkování i kvantování bylo provedeno s takovými parametry, které dále nenaruší jeho výpočetní postupy i interpretaci dosažených výsledků. Dále byly v této výukové jednotce ukázány důležité vlastnosti tzv. lineárních časově-invariantních systémů (LTI), takže studentovi nebude činit problém vysvětlit rozdíly mezi kauzálním a nekauzálním systémem, rozdíly mezi systémy časově proměnnými a invariantními. Konečně, nebude rovněž studentovi činit žádný problém vysvětlit princip superpozice, který platí u systémů lineárních.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity