Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datLineární a adaptivní zpracování dat Lineární filtrace - princip Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • dokáže vysvětlit princip filtrování,
  • dokáže vyjmenovat idealizované filtry a graficky vyjádřit jejich frekvenční charakteristiku,
  • dokáže vysvětlit vztah mezi přenosovou funkcí a frekvenční charakteristikou,
  • dokáže vysvětlit vztah mezi přenosovou funkcí a frekvenční charakteristikou systému,
  • dokáže odhadnout tvar frekvenční charakteristiky z rozložení nul a pólů přenosové funkce,
  • dokáže posoudit stabilitu systému,
  • dokáže klasifikovat filtry podle realizačního algoritmu na MA, AR a ARMA.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity