Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datLineární a adaptivní zpracování dat Kumulační zvýrazňování užitečné složky časových řad v šumu Odhad zbytkové rušivé složky ± průměrováním

Logo Matematická biologie

Odhad zbytkové rušivé složky ± průměrováním

Základním cílem kumulačního zpracování je sice zvýraznění užitečné složky časových řad ztracených v šumu, ale v některých případech může být hlavní idea této metody využita i pro odhad zbytkové rušivé složky a její oddělení od složky užitečné – např. za účelem stanovení statistických vlastností náhodného šumu. Lze k tomu využít tzv. ± průměrování, což je zvláštní kumulační metoda, při které jsou váhové koeficienty aj v (5.6) nastaveny na aritmetické průměrování a hodnoty vzorků každé druhé repetice jsou do kumulačního součtu přičítány s opačným znaménkem:

pro sudé M, (5.12)
pro liché M.

Zatímco konzistentní užitečná složka bude střídavým přičítáním a odečítáním potlačena, zbytková rušivá složka bude mít stejnou efektivní amplitudu rms, jako by měla po běžném zprůměrování, poněvadž náhodný šum má v invertovaných repeticích stejné rozdělení jako v repeticích neinvertovaných, viz ukázka (nikoli důkaz) na obr. 5.4 [2].

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity