Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datLineární a adaptivní zpracování dat Kumulační zvýrazňování užitečné složky časových řad v šumu Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • dokáže definovat pojem repetiční časová řada a vyjmenovat příklady repetičních časových řad z praxe,   
  • dokáže vysvětlit princip kumulačních technik,
  • dokáže identifikovat podmínky pro aplikaci kumulačních technik,      
  • dokáže diskutovat vliv korelace mezi realizacemi šumu v jednotlivých repeticích na výsledné zlepšení poměru signálu k šumu,      
  • dokáže naprogramovat kumulační techniky s rovnoměrnými vahami a s exponenciálními vahami,   
  • dokáže graficky porovnat dynamické vlastnosti různých kumulačních technik. 
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity