Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datLineární a adaptivní zpracování dat Kumulační zvýrazňování užitečné složky časových řad v šumu Poměr signálu k šumu SNR

Logo Matematická biologie

Poměr signálu k šumu SNR

Kvantifikované hodnocení poměru užitečné složky časových řad (signálu) a složky rušivé (šumu) se obvykle označuje jako poměr signálu k šumu (SNR – signal-to-noise ratio) a vychází se přitom z amplitudy nebo výkonu každé z těchto složek. Průměrný výkon časové řady lze vyjádřit jako časový průměr čtverců amplitud (msmean squared amplitude):

(5.1)

Po odmocnění výkonu získáme tzv. efektivní amplitudu (rms root of the mean squared amplitude):

(5.2)

Poměr signálu k šumu SNR se obvykle uvádí pomocí logaritmické decibelové stupnice:

(5.3)

a alternativně lze pomocí substituce ms = rms2 používat také tento vztah:

(5.4)

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity