Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datLineární a adaptivní zpracování dat Úvod do problematiky Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • dokáže definovat základní pojmy: časové řady, signály, posloupnosti, data,
  • dokáže reprodukovat vzorkovací teorém - zatím jako dogma,
  • dokáže vypočítat poměr kvantovacího šumu k signálu na základě počtu bitů A/D převodníku,
  • dokáže definovat systém,
  • dokáže vyjmenovat a vysvětlit základní vlastnosti LTI systémů,
  • dokáže vysvětlit princip superpozice.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity