Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datLineární a adaptivní zpracování dat Náhodné procesy a modely časových řad - dekompozice Vybrané statistické momenty náhodných procesů

Logo Matematická biologie

Vybrané statistické momenty náhodných procesů

Jak bylo uvedeno v úvodu této kapitoly, vyčerpávající matematický popis sledovaných dynamických systémů ve formě diferenčních rovnic se známými parametry a počátečními podmínkami je k dispozici jen velmi zřídka. Časové průběhy sledovaných procesů jsou často tak složité, že se mohou jevit vnějšímu pozorovateli jako náhodné [3], a tak jen obtížně popsatelné matematickými funkcemi. Náhodné časové řady jsou charakterizovány pomocí statistických momentů, za kterými si lze představit jejich „průměrné vlastnosti“. Poněvadž takové charakteristiky (tj. statistické momenty) nemohou definovat časové průběhy sledovaných procesů kompletně, budou zřejmě platit pro širší soubor časových řad, které vykazují společné vlastnosti [1].

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity