Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datAplikovaná analýza přežití Coxův model proporcionálních rizik I Odhad regresních koeficientů Coxova modelu Interval spolehlivosti pro poměr rizik

Logo Matematická biologie

Interval spolehlivosti pro poměr rizik

Odhad vektoru regresních koeficientů můžeme jednoznačně propojit s interpretací výsledků modelu, tedy s poměrem rizik, který byl definován v předchozí kapitole. Bodový odhad poměru rizik, , dvou pacientů, označme je a , získáme dosazením odhadu vektoru regresních koeficientů do vztahu (7.2):

(8.8)

Hodnotíme-li vliv pouze jediné vysvětlující proměnné, tedy , která je navíc binární a tudíž nabývá pouze hodnot 0 a 1, pak poměr rizik jednoduše vyjadřuje vztah . Následně můžeme pro poměr rizik zkonstruovat i interval spolehlivosti s využitím kvantilu standardizovaného normálního rozdělení ve tvaru

(8.9)

kde značí standardní chybu odhadu, kterou lze získat pomocí varianční matice definované vztahem (8.7).

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity