Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datAplikovaná analýza přežití Metody pro srovnání odhadů přežití


Logo Matematická biologie

Metody pro srovnání odhadů přežití

Testování hypotéz je klíčovou komponentou všech experimentů či studií, které mají za cíl srovnání dvou a více skupin subjektů. Testy v analýze přežití se však od standardních testů liší, důvodem je přítomnost cenzorovaných hodnot, které mají menší informační hodnotu než kompletní pozorování. Tato kapitola prezentuje nejpoužívanější neparametrické testy pro hodnocení rozdílů v přežití dvou a více skupin pozorovaných subjektů. Jedná se o testy zohledňující buď jeden časový bod, nebo celou dobu sledování. V případě hodnocení celého časového intervalu je definována skupina testů, které využívají různých vah pro zohlednění vývoje počtu pacientů v riziku sledované události v čase.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity