Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datAplikovaná analýza přežití Relativní přežití Přežití související s daným onemocněním Specifické přežití

Logo Matematická biologie

Specifické přežití

Přežití specifické pro danou příčinu (cause-specific survival) je definováno jako přežití, kdy za skutečný výskyt sledované události považujeme pouze výskyt, který nastal v důsledku dané příčiny. Vyskytla-li se sledovaná událost v důsledku jiné příčiny, je výsledný čas přežití cenzorován, případně s ním nakládáme dle metodiky analýzy kompetitivních rizik. Odhad funkce specifického přežití je teoreticky velmi jednoduchý, neboť pro výpočet stačí u pacientů zemřelých z jiných příčin než je námi sledované onemocnění nahradit indikátor úmrtí indikátorem cenzorování. Tento postup je možný v případě klinických studií, kde většinou díky kvalitnímu monitoringu lze zajistit přesné informace o příčině úmrtí. I v tomto případě ale může být příčina úmrtí diskutabilní, neboť ne vždy je klinicky zřejmé, jestli pacient zemřel v souvislosti se sledovaným onemocněním nebo ne. V hodnocení přežití z populačních dat, která kvalitou záznamů zdaleka nemohou konkurovat monitorovaným klinickým studiím, je situace ještě složitější, neboť příčiny úmrtí jsou u populačních dat získávány z národních databází (v ČR z databáze zemřelých vedené Českým statistickým úřadem), jejichž spolehlivost a přesnost nemusí být dostatečná. Právě z důvodu nejednoznačnosti není přežití specifické pro danou příčinu v hodnocení populačních dat používáno.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity