Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datAplikovaná analýza přežití Regresní modely v analýze přežití Modely proporcionálních rizik Semiparametrické modely proporcionálních rizik

Logo Matematická biologie

Semiparametrické modely proporcionálních rizik

Semiparametrický model proporcionálních rizik, jak už název napovídá, má jak parametrickou, tak i neparametrickou složku. Model je neparametrický v tom ohledu, že není nutné pomocí konkrétního rozdělení pravděpodobnosti specifikovat základní rizikovou funkci . Na druhé straně je však i parametrický, neboť uvažujeme parametry popisující vliv vysvětlujících proměnných na rizikovou funkci. Nejznámějším a nejpoužívanějším semiparametrickým modelem v analýze přežití je Coxův model, kterému jsou věnovány kapitoly 8 a 9.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity