Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datAplikovaná analýza přežití Coxův model proporcionálních rizik I Odhad regresních koeficientů Coxova modelu Skórový vektor a informační matice

Logo Matematická biologie

Skórový vektor a informační matice

V souvislosti s logaritmem parciální funkce věrohodnosti definujeme dvě charakteristiky, které se dále využívají s testování hypotéz o regresních koeficientech . První z nich je tzv. skórový vektor (score vector) , jehož -tý člen je definován jako suma prvních derivací , tedy příspěvků logaritmu parciální věrohodnosti v čase , podle , tedy vztahem

(8.6)

Druhou charakteristikou je tzv. informační matice (information matrix) , matice o rozměru , která na pozici obsahuje jako prvky zápornou hodnotu odpovídající parciální derivace druhého řádu, tedy . Tato matice úzce souvisí s kovarianční maticí maximálně věrohodného odhadu vektoru regresních koeficientů , , neboť platí

(8.7)

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity