Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datAplikovaná analýza přežití Parametrické odhady Hlavní rozdělení pravděpodobnosti v analýze přežití Logaritmicko-logistické rozdělení

Logo Matematická biologie

Logaritmicko-logistické rozdělení

Logaritmicko-logistické rozdělení (log-logistic distribution) pravděpodobnosti lze chápat jako transformaci Weibullova rozdělení, které bylo definováno výše vztahy (2). Riziková funkce je rozšířena o člen (jmenovatel), což umožňuje rizikové funkci větší flexibilitu, která na rozdíl od Weibullova rozdělení nemusí být monotónní. Funkce je tedy dána vztahem

(4)

Na obr: 4. je zobrazen graf rizikové funkce při různé volbě parametrů γ a λ.

Logaritmicko-logistické rozdělení má velké uplatnění v ekonomii při modelování příjmů, ale stejně tak se uplatňuje i v modelování klinických dat, jmenovitě opět dat o přežívání onkologických pacientů.

Obr: 4. Riziková funkce v případě logaritmicko-logistického rozdělení doby přežití při různé volbě parametrů λ a γ.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity