Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datAplikovaná analýza přežití Hlavní charakteristiky v analýze přežití


Logo Matematická biologie

Hlavní charakteristiky v analýze přežití

Stejně jako v případě jiných náhodných veličin popisujeme pravděpodobnostní chování náhodné veličiny , která u souboru hodnocených subjektů reprezentuje čas do výskytu sledované události, pomocí matematických funkcí a číselných charakteristik. Tato kapitola příslušné funkce a charakteristiky definuje a uvádí funkční vztahy mezi nimi.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity