Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datAplikovaná analýza přežití Metody pro srovnání odhadů přežití Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  1. rozumí principu srovnání přežití dvou skupin subjektů
  2. umí definovat princip proporcionality rizik
  3. je schopen aplikovat Mantelův-Haenszelův logrank test na data přežití dvou skupin subjektů
  4. zná alternativní testy k Mantelovu-Haenszelovu testu pro případ neproporcionálních rizik
  5. umí použít testy pro hodnocení přežití více než dvou skupin subjektů

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity