Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datAplikovaná analýza přežití Coxův model proporcionálních rizik II


Logo Matematická biologie

Coxův model proporcionálních rizik II

V předchozí kapitole byl definován Coxův model proporcionálních rizik a byla uvedena základní metodika týkající se odhadu a testování regresních koeficientů. Tato kapitola doplňuje předchozí o zajímavá témata, která jdou nad rámec standardního Coxova modelu, ale jsou důležitá z hlediska jeho praktického použití na reálných datech. V kapitole je zmíněno sestavování modelu, postupy pro výběr vysvětlujících proměnných a metodická rozšíření Coxova modelu umožňující pracovat i s daty, která nesplňují jeho základní předpoklady.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity