Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datAplikovaná analýza přežití Coxův model proporcionálních rizik II Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  1. je schopen sestrojit Coxův model vzhledem k primárnímu cíli studie
  2. umí aplikovat různé metody pro výběr vysvětlujících proměnných v modelu
  3. zná výhody a nevýhody použití stratifikace v Coxově modelu
  4. je schopen aplikovat Coxův model na data s časově závislou vysvětlující proměnnou
  5. rozumí rozdílu mezi pevnými a náhodnými efekty v Coxově modelu a jejich použití v hodnocení reálných dat

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity