Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datAplikovaná analýza přežití Coxův model proporcionálních rizik I


Logo Matematická biologie

Coxův model proporcionálních rizik I

Coxův model proporcionálních rizik je jednoznačně nejpoužívanějším modelem v analýze přežití, což je dáno zejména jednoduchostí jeho použití a snadnou interpretací výstupů. Jednoduchá aplikovatelnost Coxova modelu je však dvojsečná, neboť v případě použití tohoto modelu na data nesplňující jeho předpoklady mohou být výsledky zkreslené a jejich interpretace zavádějící. Tato kapitola je věnována definici Coxova modelu, základní metodice odhadu regresních koeficientů a interpretaci výsledků. Ověření předpokladů a vhodnosti Coxova modelu na reálná data se věnuje kapitola 10 s názvem Regresní diagnostika.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity