Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datAplikovaná analýza přežití Neparametrické odhady Breslowův odhad funkce přežití

Logo Matematická biologie

Breslowův odhad funkce přežití

V kapitole Hlavní charakteristiky v analýze přežití jsme kromě definice základních charakteristik náhodné veličiny  ukázali i jejich vzájemné vazby. Hlavní z nich je vztah (2.11) definující výpočet funkce přežití pomocí kumulativní rizikové funkce, . Právě tohoto vztahu využívá Breslowův odhad funkce přežití, který využívá neparametrického Nelsonova-Aalenova odhadu kumulativní rizikové funkce pro odhad funkce přežití. Breslowův odhad funkce přežití je tedy dán vztahem

(3.17)

kde a jsou opět počet událostí a počet subjektů v riziku sledované události v čase . Pro konstrukci intervalu spolehlivosti Breslowova odhadu funkce přežití opět potřebujeme jeho rozptyl, který je v tomto případě dán vztahem

(3.18)

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity