Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datAplikovaná analýza přežití Regresní modely v analýze přežití


Logo Matematická biologie

Regresní modely v analýze přežití

Regresní modelování obecně využívá statistickou metodiku pro hodnocení vztahu mezi vysvětlovanou proměnnou a vysvětlujícími proměnnými. V případě analýzy přežití je vysvětlovanou proměnnou čas do výskytu sledované události, který je ovšem z důvodu cenzorování problematický, protože v pozorovaných hodnotách se míchají kompletní a nekompletní údaje. Stejně jako pro popisnou analýzu a testování jednoduchých hypotéz o datech přežití tak musíme i pro regresní modelování časů přežití využít nestandardních postupů, které se liší od modelů používaných pro modelování dat bez cenzorovaných hodnot. Tato kapitola představuje úvod do problematiky regresních modelů v analýze přežití, další kapitoly se pak podrobněji věnují Coxovu modelu a nástrojům regresní diagnostiky.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity