Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datAplikovaná analýza přežití Modely s podílem vyléčených pacientů


Logo Matematická biologie

Modely s podílem vyléčených pacientů

Zvláštním případem modelů přežití jsou modely, které se umí vypořádat s nenulovou asymptotou funkce přežití. S tou se v analýze přežití setkáváme stále častěji, neboť stále více onemocnění lze úspěšně vyléčit nebo u nich lze alespoň výrazně prodloužit pacientův život, mnohdy nad časový rámec sledování daného konkrétní klinickou nebo observační studií. Dnes již klasickým příkladem jsou pacienti podstupující transplantaci kostní dřeně, což je velice náročná a nebezpečná procedura, která však řadě pacientů jako jediná dává naději na úplné vyléčení. Úspěšně transplantovaní a tudíž vyléčení pacienti však v analýze přežití způsobují, že křivka přežití neklesá k nule, což vede k výpočetním problémům statistických metod. Tato kapitola se věnuje tzv. modelům s podílem vyléčených pacientů, které jsou uzpůsobeny pro práci s daty přežití s vysokým procentem případů vykazující dlouhý a navíc cenzorovaný čas přežití.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity