Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datAplikovaná analýza přežití Nástroje regresní diagnostiky


Logo Matematická biologie

Nástroje regresní diagnostiky

K regresnímu modelování neodmyslitelně patří i nástroje regresní diagnostiky, což je sada metodických postupů, které se různými způsoby snaží posuzovat platnost a adekvátnost modelu. Můžeme se zabývat zkoumáním statistických předpokladů modelu, hodnocením struktury modelu a zařazených vysvětlujících proměnných, případně jejich konkrétní matematickou formou, nebo studiem podskupin hodnocených subjektů (jedinců) a hledáním těch pozorování, která jsou buď modelem špatně vysvětlena (odlehlých pozorování), nebo těch, která mají relativně velký vliv na hodnoty regresních koeficientů modelu. Tato kapitola se věnuje různým formám regresní diagnostiky, nicméně v jejich popisu nejde do přílišné matematické hloubky a snaží se spíše o praktický popis jejich využitelnosti v analýze reálných dat.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity