Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datAplikovaná analýza přežití Hlavní charakteristiky v analýze přežití Další charakteristiky přežití Medián přežití

Logo Matematická biologie

Medián přežití

Medián přežití (median survival time), označme ho , je definován jako čas, ve kterém má funkce přežití hodnotu 0,5, tedy jako čas pro který platí [2]. Vzhledem k tomu, že rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny  mají obecně kladnou šikmost (jsou kladně zešikmená), je logické, že medián přežití je většinou v analýze přežití preferován. V klinických studiích zaměřených na hodnocení přežití pacientů se dokonce výpočet mediánu přežití stal standardem, který je reportován jako hlavní výsledek.

Obdobně jako medián přežití jsme schopni definovat i další kvantily rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny . Čas, který bude 100·p-procentním kvantilem náhodné veličiny , označme ho , je definován jako čas, pro který platí, že . Jako příklad lze uvést  kvantil času přežití, které jsou definovány jako časy  a , pro které platí

(2.12)

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity