Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datAplikovaná analýza přežití Modely s podílem vyléčených pacientů Poznámky k modelům s podílem vyléčených pacientů

Logo Matematická biologie

Poznámky k modelům s podílem vyléčených pacientů

Cílem modelů s podílem vyléčených pacientů nemusí být jen samotný odhad podílu vyléčených pacientů, ale také modelování vlivu vysvětlujících proměnných na tento podíl skrze linkovací funkci, která definuje vztah mezi parametry modelu (tj. podílem vyléčených pacientů ) a vysvětlujícími proměnnými. V tomto modelovacím přístupu se nejčastěji využívá jedna ze tří následujících linkovacích funkcí, která je následně součástí věrohodnostní funkce při odhadu regresních koeficientů:

  • Identická linkovací funkce

(11.11)

  • Logistická linkovací funkce

(11.12)

  • Komplementární log-log linkovací funkce

(11.13)

kde   je vektor hodnot vysvětlujících proměnných -tého pacienta a   je vektor příslušných regresních koeficientů.

Vysvětlující proměnné mohou rovněž ovlivňovat další funkce objevující se ve specifikaci modelu, tedy u smíšených modelů, respektive u nesmíšených modelů. Pokud nebo u nesmíšených modelů nezávisí na vysvětlujících proměnných, pak speciálním typem nesmíšeného modelu dokonce může být model proporcionálního rizika. Pro odhad regresních koeficientů modelu se používá metoda parciální věrohodnosti, která maximalizuje parciální věrohodnostní funkci, jejíž tvar je závislý na volbě modelu (standardní vs. populační model, smíšený vs. nesmíšený model).

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity